ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 23ης.3.2022, διεξήχθη ψηφοφορία μεταξύ των εχόντων δικαίωμα ψήφου τακτικών Μελών του ΑΟΑΦ με χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας zoom αλλά και με φυσική παρουσία στην έδρα του σωματείου.

 Πέραν των συνήθων θεμάτων της τακτικής γενικής συνέλευσης (απολογισμός, προϋπολογισμός κλπ.) βασικά θέματα της ημερήσιας διάταξης,   ήταν και η εναρμόνιση του καταστατικού με τον αθλητικό νόμο 2725/1999 ως ισχύει καθώς και η τροποποίηση και αναδιάταξη παλαιών προβλέψεων αυτού προκειμένου για τον εκσυγχρονισμό του στις σύγχρονες σωματειακές απαιτήσεις.

Από τα συνολικά 284 μέλη με δικαίωμα ψήφου, παρέστησαν και εψήφισαν έγκυρα 159 μέλη. Ήτοι επιτεύχθηκε και υπερκεράσθηκε η απαιτούμενη από τον νόμο και το καταστατικό απαρτία του 50% των ψηφιζόντων μελών. Η τροποποίηση του καταστατικού υπερψηφίσθηκε από 156 μέλη, ενώ 3 μέλη εψήφισαν εναντίον της υποχρεωτικής εναρμόνισης με τον νόμο και του εκσυγχρονισμού του καταστατικού. Συνεπώς επιτεύχθηκε και η απαιτούμενη από τον νόμο πλειοψηφία των ψηφισάντων (3/4) για όλες τις προταθείσες τροποποιήσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΟΑΦ ευχαριστεί θερμά τα μέλη που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για αυξημένη συμμετοχή ώστε να επιτευχθεί η σημαντική αυτή αλλαγή μετά από πολλά χρόνια, που θα συμβάλει τα μέγιστα στην εύρυθμη και σύγχρονη λειτουργία του σωματείου μας.

Θα ακολουθήσουν οι απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή του καταστατικού στο δικαστήριο για την δικαστική του επικύρωση.

Με εκτίμηση Εκ της διοικήσεως.

Logo Footer

Δάφνης & Καλλιγά, 15237 Φιλοθέη
Τηλ:210 6812557, 210 6821726, 210 6890070
info@aoaf.gr