Κανόνες Λειτουργίας του συστήματος Booking

Αριθμ. Πρωτ. 60/20      Φιλοθέη 18 Σεπτεμβρίου 2020

1. Δικαίωμα χρήσης της ηλεκτρονικής προ-κράτησης γηπέδων έχουν μόνο τα ταμειακώς ενήμερα Μέλη. Πιθανή καθυστέρηση καταβολής της συνδρομής των Μελών επιφέρει αυτόματη, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, απενεργοποίηση του λογαριασμού του Μέλους έως την τακτοποίηση της οικονομικής του εκκρεμότητας.
2. Τα Μέλη που έχουν κάνει εγγραφή στην ηλεκτρονική κράτηση είναι υπεύθυνα για τις κρατήσεις τους. Μπορούν επίσης να απευθύνονται τηλεφωνικά στη Γραμματεία όταν δεν έχουν πρόσβαση στην απαιτούμενη τεχνολογία.
3. Παρέχεται η δυνατότητα κράτησης στο χρονικό όριο των επομένων 5 ημερών. Δεν θα παρέχεται η δυνατότητα λίστας αναμονής σε προτεραιότητα για την περίπτωση ακύρωσης κάποιου γηπέδου.
4. Η Γραμματεία του ομίλου ελέγχει την αντιστοιχία της εικόνας των γηπέδων με την εικόνα των κρατήσεων στην εφαρμογή και καταγράφει τυχόν ανακολουθίες.
5. Τα time slots θα πρέπει να τηρούνται σχολαστικά. Σε περίπτωση καθυστέρησης της προσέλευσης των ασκούμενων δεν θα παρατείνεται η ώρα χρήσης του γηπέδου.
6. Ισχύει 75’ χρόνος άσκησης και για τα μονά και για τα διπλά παιχνίδια. Η συντήρηση του γηπέδου γίνεται από τα Μέλη που εισέρχονται στο γήπεδο. Ο συντηρητής βάρδιας βοηθά στην συντήρηση του γηπέδου με το πότισμά του. Η Γραμματεία ανακοινώνει το πέρας του παιχνιδιού στην ολοκλήρωση του timeslot.
7. Κάθε Μέλος δικαιούται να κάνει αυστηρά μόνο μία κράτηση κάθε φορά. Μετά το πέρας της κράτησής του έχει δικαίωμα να προβεί σε νέα κράτηση. Νέα κράτηση δεν επιτρέπεται να γίνει για την ίδια ημέρα.
8. Για να γίνει μία κράτηση θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλωθούν δύο Μέλη για το μονό και τέσσερα για το διπλό. Μόνο το τέταρτο Μέλος του διπλού επιτρέπεται να έχει κι άλλη κράτηση στο όνομα του. ( Η πιθανή κράτηση του τέταρτου Μέλους δεν πρέπει να είναι για την ίδια μέρα) .
9. Σε περίπτωση που επιθυμείτε κράτηση με καλεσμένο πρέπει να απευθυνθείτε τηλεφωνικά στην Γραμματεία. (Υπενθυμίζουμε ότι καλεσμένος επιτρέπεται τις πρωινές ώρες έως τις 16:00, μετά τις 21:00 το βράδυ και μόνο σε συνεννόηση με την Γραμματεία για την διαθεσιμότητα των γηπέδων, καθώς και τα Σαββατοκύριακα.)
10. Αν μετά το πέρας της ώρας δεν ακολουθεί άλλη κράτηση τα Μέλη μπορούν να συνεχίσουν το παιχνίδι τους. Όταν ανακοινωθεί η επόμενη κράτηση από την Γραμματεία πρέπει άμεσα να απελευθερώνουν τον χώρο του γηπέδου.
11. Αν υπάρχει άδειο γήπεδο και παρευρισκόμενα μέλη επιθυμούν να παίξουν, μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία και να κάνουν χρήση του γηπέδου σύμφωνα με της υποδείξεις της.
12. Τα Μέλη που έχουν κάνει κράτηση θα πρέπει να προσέρχονται στην Γραμματεία 5 λεπτά πριν την έναρξη της άσκησής τους και να δηλώνουν την παρουσία τους. Μόνον τότε θα ανακοινώνεται η λήξη της προηγούμενης κράτησης.
13. Τα Μέλη μπορούν να ακυρώσουν κρατημένο γήπεδο τουλάχιστον 6 ώρες πριν την έναρξη του παιχνιδιού. Αν η ακύρωση δεν γίνει εντός της ορισμένης προθεσμίας, αλλά αργότερα, τότε θα χρεώνεται στο Μέλος που έχει κάνει την κράτηση έναν (1) βαθμό. Οι δύο βαθμοί /μήνα /Μέλος, θα οδηγούν σε στέρηση της δυνατότητας χρήσης των γηπέδων για 5 ημέρες.
14. Τα Μέλη έχουν δικαίωμα να μετατρέψουν ελεύθερα και χωρίς περιορισμό την κράτησή τους από μονό σε διπλό παιχνίδι, με τις προϋποθέσεις ότι αφενός τα τρία από τα τέσσερα Μέλη δεν έχουν καταχωρημένη μελλοντική κράτηση, αφετέρου κανένα από τα τέσσερα Μέλη δεν θα ασκείται 2η φορά την ίδια μέρα.
15. Τα Μέλη έχουν τη δυνατότητα αλλαγής της σύνθεσης σε κράτηση γηπέδου 2 φορές / μήνα / μέλος. Υπέρβαση του ορίου αυτού θα οδηγεί σε στέρηση της δυνατότητας χρήσης των γηπέδων για 5 ημέρες. Κάθε αλλαγή θα χρεώνεται στο Μέλος που έχει κάνει την κράτηση. Σημειώνεται ότι ως αλλαγή της σύνθεσης δεν λογίζεται η μετατροπή του μονού σε διπλό, η οποία όπως αναγράφεται παραπάνω, θα είναι ελεύθερη.
16. Είναι εξαιρετικά σημαντικό και υποχρεωτικό όλα τα Μέλη να συμπληρώνουν κάθε φορά που προσέρχονται στον Όμιλο το δελτίο παρουσίας των Μελών, (ισχύει και η ηλεκτρονική αποστολή της βεβαίωσης αθλούμενου), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ΕΟΔΥ.
Η τήρηση του κανονισμού είναι ευθύνη της Γραμματείας του Ομίλου και οι παραβιάσεις του από τα Μέλη, επιφέρουν ποινή αποκλεισμού των Μελών από την δυνατότητα χρήσης των γηπέδων για 5 ημέρες. Οι παραπάνω κανονισμοί έχουν σχεδιαστεί με βασικό γνώμονα την όσο το δυνατόν, καλύτερη και δικαιότερη κατανομή των γηπέδων στα Μέλη Ομίλου μας. Σας ευχαριστούμε πολύ που τηρείτε τον κανονισμό και συμβάλλετε με την στάση σας στην ομαλή λειτουργία του Ομίλου!!

 Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΟΑΦ


     Ο Πρόεδρος                  Ο Γεν. Γραμματέας

  Νικόλαος Μήλιος              Θεόδωρος Μόσχος

Logo Footer

Δάφνης & Καλλιγά, 15237 Φιλοθέη
Τηλ:210 6812557, 210 6821726, 210 6890070
info@aoaf.gr