ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ - ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΟΑΦ ΚΑΙ  ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2019.
 

Αριθ. Πρωτ. 12/19                                                      Φιλοθέη, 28 Ιανουαρίου 2019

Αγαπητά μέλη,

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι μετά από συζητήσεις ενός χρόνου με τις Δημοτικές Αρχές, καταφέραμε να έρθουμε σε συμφωνία τον Δεκέμβριο του 2018, για μία καινούργια Σύμβαση με τον Δήμο Φιλοθέης- Ψυχικού, η οποία προβλέπει την δωρεάν παραχώρηση της Δημοτικής γης στον ΑΟΑΦ για 15 έτη. Τα αντισταθμιστικά οφέλη αυτής της συμφωνίας για τους Δημότες και για τον Δήμο είναι πολλά και σημαντικά.

Τα δύο σημαντικότερα οφέλη είναι η επέκταση της έκπτωσης  50% στην εγγραφή και συνδρομή για τους  Δημότες όλου του Δήμου και όχι μόνο του κοινοτικού διαμερίσματος της Φιλοθέης, καθώς και η εκτέλεση ενός προγράμματος έργων στον χώρο των εγκαταστάσεων του ομίλου μας, ιδιαίτερα υψηλού προϋπολογισμού και φυσικά υψηλού κόστους για τον ΑΟΑΦ.

Τα παραπάνω σε συνδυασμό με την βούληση του Δ.Σ. να εξακολουθήσει με ακόμα ταχύτερο ρυθμό τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και της λειτουργίας του ομίλου, υλοποιώντας εντός των επόμενων ετών έργα, όπως η αντικατάσταση του φωτισμού των γηπέδων, η ανακαίνιση των αποδυτηρίων και η περίφραξη του ομίλου, μας υποχρέωσαν να προχωρήσουμε στην απόφαση της αύξησης, μετά από 16 χρόνια, της ετήσιας συνδρομής των μελών του Ομίλου.

Πιο συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΟΑΦ, ύστερα από 16 χρόνια χωρίς καμία μεταβολή στην ετήσια συνδρομή μελών, έλαβε την απόφαση να προχωρήσει στην αύξησή της κατά 100€, ορίζοντάς την στο ποσό των 650€.

Σε κάθε περίπτωση θα θέλαμε να θέσουμε, εν συντομία, υπόψη σας τους λόγους που μας οδήγησαν σε αυτή την αύξηση καθώς και ένα μικρό ιστορικό των έργων που έχουν γίνει την τελευταία 15ετια στον Όμιλο.

Το χρονικό διάστημα 2003 – 2019 το κόστος ζωής, όπως αυτό απεικονίζεται στον δείκτη τιμών καταναλωτή, αυξήθηκε σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30%. Παράλληλα, αυξήθηκαν γεωμετρικά οι εργοδοτικές κι ασφαλιστικές εισφορές. Αυτά μεταφράζονται στον μικρόκοσμο του Ομίλου μας σε μεγαλύτερο κόστος μισθοδοσίας, προσαυξημένες δαπάνες προμήθειας υλικοτεχνικού εξοπλισμού, αμοιβών υπηρεσιών τρίτων (υδραυλικών, ηλεκτρολόγων, γιατρών, φυσικοθεραπευτών, διαιτητών κλπ), κοινοχρήστων, υλοποίησης νέων έργων κι έργων συντήρησης.

Επιπλέον, είναι σκόπιμο να αναφέρουμε ότι στην ίδια περίοδο, χωρίς να ζητηθούν από τα μέλη έκτακτες εισφορές,  υλοποιήθηκε ένα διόλου ευκαταφρόνητο πρόγραμμα έργων το οποίο περιλάμβανε:

  • Την ανακαίνιση των αποδυτηρίων (2004)
  • Την κατασκευή, περίφραξη και τον φωτισμό ενός επιπλέον χωμάτινου γηπέδου (Νο 6) (2007)
  • Την κατασκευή και περίφραξη ενός mini γηπέδου (2007)
  • Την αντικατάσταση της μοκέτας των γηπέδων 7,8,9,10 και Mini Tennis. (2008 και 2016)
  • Την απομάκρυνση του ISOBOX στο οποίο στεγαζόταν η Γραμματεία του ΑΟΑΦ και την τοποθέτηση στην θέση του νέας ξύλινης κατασκευής (2008)
  • Την κατασκευή και τον εξοπλισμό γυμναστηρίου και WC (2008)
  • Την κατασκευή κι επίπλωση υπαίθριας πέργκολας, μπροστά από την Γραμματεία (2008)
  • Την κατασκευή κι επίπλωση υπέργειου θερμαινόμενου εντευκτηρίου και WC, πάνω από τις κερκίδες των χωμάτινων γηπέδων (2011)
  • Την ανακατασκευή των WC του υπόγειου εντευκτηρίου (2018)
  • Σειρά άλλων μικρότερων έργων

 Όλα τα παραπάνω έργα υλοποιήθηκαν χωρίς να επιβαρυνθεί ο ισοσκελισμένος προϋπολογισμός λειτουργίας του μη κερδοσκοπικού αθλητικού σωματείου μας. Κυρίως, χάρη στις ευγενικές χορηγίες μελών μας καθώς και στα έσοδα που διασφαλίσαμε από την διοργάνωση τουρνουά και την κερδοφόρα λειτουργία των σχολών μας. Οι συνδρομές των μελών, ο αριθμός των οποίων τα τελευταία χρόνια βαίνει μειούμενος, δεν ήταν επαρκείς για να χρηματοδοτήσουν αυτά τα έργα ή να καλύψουν τις παραπάνω αναφερόμενες αυξήσεις που συντελέστηκαν λόγω πληθωρισμού και αλλαγών στην εργατική νομοθεσία.

Σίγουρα όλοι καταλαβαίνουμε και αισθανόμαστε ότι το μέτρο της αύξησης της συνδρομής δεν είναι για κανέναν μας  ευχάριστο - και για αυτό ζητούμε την κατανόησή σας - αλλά είναι απαραίτητο για να διασφαλίσουμε την οικονομική υγεία του σωματείου μας, καθώς και για την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και προοπτική του.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΟΑΦ

Ο Πρόεδρος              Ο Γεν. Γραμματέας

Ν. ΜΗΛΙΟΣ              Θ. ΜΟΣΧΟΣ

Logo Footer

Δάφνης & Καλλιγά, 15237 Φιλοθέη
Τηλ:210 6812557, 210 6821726, 210 6890070
info@aoaf.gr