FILOTHEI TENNIS CLUB

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΩΝ

1. Δικαίωμα χρήσεως των γηπέδων του ΑΟΑΦ έχουν μόνο τα μέλη του Ομίλου και μάλιστα τα ταμειακώς ενήμερα.

2. Ο χρόνος ασκήσεως στα γήπεδα του ΑΟΑΦ είναι για τα μονά μία ώρα και για τα διπλά μία ώρα και ένα τέταρτο (απαραίτητη προϋπόθεση για την 1 και 1/4 ώρα των διπλών είναι να είναι και οι 4 παρόντες και μη ασκηθέντες).

3. Κάθε μέλος που επιθυμεί να ασκηθεί στα γήπεδα οφείλει να προσέλθει μαζί με τον, ή τους παρτενέρ του και να δηλώσουν την προσέλευσή τους, οπότε και η Γραμματεία θα τους ανακοινώνει την σειρά τους, το γήπεδο και σε πόση ώρα θα ασκηθούν. Καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμονής τους τα μέλη πρέπει να παρευρίσκονται στον χώρο μέχρι την αναγγελία της σειράς τους, από τα μεγάφωνα. Επισημαίνεται, ότι καμία αλλαγή σειράς, ή παρτενέρ, ή προτίμησης γηπέδου, δεν είναι αποδεκτή. Ακόμη, καθυστέρηση προσέλευσης πέντε λεπτών (5΄) μετά την αναγγελία εκ της Γραμματείας θα συνεπάγεται και απώλεια της σειράς, οπότε αυτόματα οι καθυστερήσαντες θα επαναδηλώνουν στην Γραμματεία.

4. α) Τα μέλη που πρόκειται να ασκηθούν στα γήπεδα No1, 2 και 3 θα εισέρχονται από την κεντρική πόρτα αφού έχουν ενημερωθεί από τον αρμόδιο συντηρητή ότι το γήπεδο είναι έτοιμο. Ομοίως τα μέλη που πρόκειται να ασκηθούν στο γήπεδο No4 θα εισέρχονται από την 1η είσοδο (εξωτερική πλησίον της Γραμματείας).

β) Σε περίπτωση απουσίας των αρμοδίων συντηρητών, παρακαλούνται τα μέλη να συντηρούν μόνα τους τα γήπεδα.

γ) Οι συντηρητές θα οδηγούν τους υποψήφιους να ασκηθούν στην πλατεία των γηπέδων και θα βάζουν στο ρολόι την ώρα ενάρξεως της ασκήσεως. Το ίδιο θα κάνουν και τα Μέλη (δηλαδή θα βάζουν το ρολόι).

δ) Σε περίπτωση που συμπληρωθεί ο χρόνος ασκήσεως σε κάποιο γήπεδο και δεν υπάρχουν άλλα αναμένοντα μέλη, θα παρατείνεται η άσκηση μέχρι την άφιξη των επομένων.

ε) Και τα έξι χωμάτινα γήπεδα είναι εξίσου κατάλληλα. Σε περίπτωση που ένα από τα έξι είναι ελεύθερο δεν επιτρέπεται να ζητηθεί να βγουν από άλλο γήπεδο τα μέλη που ασκούνται έστω και εάν έχει τελειώσει ο χρόνος άσκησής τους.

στ) Μέλη ήδη ασκηθέντα μπορούν να ζητήσουν γήπεδο εκ νέου εφ’ όσον δεν υπάρχει αναμονή από μη ασκηθέντες ακόμη και 5΄ πριν τη διάθεση του γηπέδου. Αυτό ισχύει ακόμη και για την περίπτωση που στο ζευγάρι ή στους τέσσερις υπάρχει μη ασκηθείς.Μεταξύ 17:00 και 21:30 δεν επιτρέπεται από τα μέλη η επανάληψη άσκησης εντός της ίδιας ημέρας.

5. Τα Μέλη μπορούν να προσκαλούν μη μέλη καθημερινά μέχρι τiς 16.00, καθως Σαββατο και Κυριακη όλη την ημέρα. Σχετική ανακοίνωση θα υπάρχει πάντα στον αντίστοιχο πίνακα. Το δικαίωμα προσκλήσεως μη Μέλους ανέρχεται στο ποσό των 15 € ανά άτομο ανά ώρα.

6. Τα γήπεδα No5 και No6 (χωμάτινα) θα διατίθενται για BOOKING, όλες τις ημέρες και ώρες, πλην Κυριακής, έναντι του ποσού των 10 €. Σε περίπτωση όμως που λόγω καιρικών συνθηκών, αγώνων ή άλλων κωλυμάτων , δεν λειτουργούν όλα τα χωμάτινα γήπεδα το BOOKING θα αναστέλλεται.

7. Τα Μέλη του Ομίλου που είναι κάτω των 18 ετών δεν επιτρέπεται να παίζουν στα χωμάτινα γήπεδα.

8. Οι ώρες λειτουργίας των γηπέδων είναι 7.00 π.μ. έως 11.00 μ.μ. για τα χωμάτινα γήπεδα και 7.00 π.μ. έως 11.00 μ.μ, για αυτά με το συνθετικό χόρτο.

9. Τα Μέλη των αθλητικών ομάδων δεν κάνουν χρήση των χωμάτινων γηπέδων παρά μόνο μετά από ειδική άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

10. Τα μέλη για να ασκηθούν στα γήπεδα, πρέπει να φορούν την κατάλληλη ενδυμασία τέννις και όχι βερμούδες, μαγιό κλπ., κυρίως για τα χωμάτινα γήπεδα, πρέπει να φορούν τα ειδικά παπούτσια και να χρησιμοποιούν μέχρι 3 μπαλάκια.

11. Τα μέλη κατά την άσκησή τους πρέπει να συμπεριφέρονται κόσμια και σύμφωνα με την σοβαρότητα και την ιστορία του Α.Ο.Α.Φ. (να μην φωνάζουν, διαπληκτίζονται κλπ.). Για τους παραβάτες θα υπάρχουν οι γνωστές συνέπειες βάσει του Καταστατικού του Ομίλου.

12. Κατά τις ημέρες που τα χωμάτινα γήπεδα είναι εκτός χρήσεως, λόγω αγώνων, παγετού κλπ. ισχύει η τροποποίηση του Κανονισμού όπως περιγράφεται παρακάτω:

α) Διάρκεια ασκήσεως 45΄ για τα μονά και 1 ώρα για τα διπλά (παράκληση στα Μέλη να ασκούνται σε διπλούς αγώνες για να επιτυγχάνεται άσκηση περισσοτέρων ατόμων).

β) Οι σχολές, αθλητές κλπ. του Α.Ο.Α.Φ. ασκούνται στα γήπεδα No7, 8, 9 και 10.

γ) Δεν ισχύει σε καμία περίπτωση η πρόσκληση μη μελών. Ο παραπάνω Κανονισμός απευθύνεται στα μέλη του Ομίλου, που με το υψηλό τους επίπεδο κοσμούν τον ΑΟΑΦ, η τήρησή του δε, επαφίεται στους ίδιους.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΤΟΙΧΟΥ

1. Δικαίωμα ασκήσεως στον τοίχο έχουν ΜΟΝΟ τα μέλη του Α.Ο.Α.Φ. και μάλιστατα ταμειακώς ενήμερα.

2. Ο χρόνος ασκήσεως στον τοίχο είναι 15 λεπτά για κάθε μέλος.

3. Εφόσον το επιθυμούν αμφότεροι, είναι δυνατόν να γίνει χρήση από δύο μέλη ταυτόχρονα.

4. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η χρήση του τοίχου κατά τις ώρες κοινήςησυχίας 14.00 - 17.00.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ Α.Ο.Α.Φ.

1. ΤΕΝΝΙΣ

Α΄ Γενικά: Στον Α.Ο.Α.Φ. λειτουργεί τομέας Αντισφαίρισης που σύμφωνα με το Καταστατικό του Ομίλου, εποπτεύεται από τον Έφορο Αθλητισμού που είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Στον τομέα αυτόν, καλλιεργείται το τέννις συστηματικά με αποκλειστικό σκοπό να προαχθεί το άθλημα όσο γίνεται περισσότερο να γίνει προσιτό και στις λαϊκές μάζες και να εθισθούν, κυρίως οι νέοι, στην συνήθεια της καθημερινής άσκησης. Ο Α.Ο.Α.Φ. δεν κάνει «Πρωταθλητισμό», δηλαδή δεν επιδιώκει την επιλογή από το σύνολο των ασκουμένων και αθλητών, μίας μικρής ομάδας από την οποία να αναδειχθούν και να προωθηθούν υπεραθλητές. Ο Α.Ο.Α.Φ. έχει στόχο, αποκλειστικά την εκμάθηση του τέννις, την προσέλευση σ’ αυτό μεγάλου αριθμού ασκουμένων την βελτίωση της τεχνικής και του αγωνιστικού επιπέδου του και την ένταξή τους στο υγιές και παραδοσιακό πνεύμα της αρχαίας Ολυμπίας.

Β΄ Προπονητές: Ο Α.Ο.Α.Φ. διαθέτει 4 επαγγελματίες προπονητές. Οι δύο εξ’ αυτών απασχολούνται με την προπόνηση των μελών του Ομίλου που θέλουν να μάθουν τέννις ή να ασκούνται σ’ αυτό κατ' ιδίαν σε ώρες και ημέρες που ορίζουν οι ίδιοι. Για τα μαθήματα αυτά και την άσκηση καταβάλλεται πέραν της κανονικής ετήσιας συνδρομής, αποζημίωση της οποίας το ύψος καθορίζεται κατά περιόδους από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι άλλοι δύο προπονητές έχουν μετεκπαιδευτεί στο Εξωτερικό και απασχολούνται με την προπόνηση των αθλητών του Ομίλου, σύμφωνα με πρόγραμμα που καταρτίζεται στις αρχές κάθε έτους και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με εισήγηση του Εφόρου. Οι προπονητές αυτοί πληρώνονται από τον Α.Ο.Α.Φ. με μικρή επιβάρυνση των προπονούμενων αθλητών. Ο Α.Ο.Α.Φ. χορηγεί επίσης δωρεάν, τις μπάλες προπονήσεως.

Γ΄ Οι αθλητές του Α.Ο.Α.Φ. Οι αθλητές του Α.Ο.Α.Φ. είναι ηλικίας από 8 έως 18 ετών για αμφότερα τα φύλα. Είναι χωρισμένοι στις κατηγορίες που προβλέπουν οι διεθνείς Κανονισμοί, ήτοι 8-12ετών, 12-14 ετών, 14-16 ετών, 16 ετών και άνω. Τις υποχρεώσεις των αθλητών καθορίζει ο εκάστοτε εκπονούμενος Κανονισμός λειτουργίας του αθλητικού τμήματος. Κάθε κατηγορία αθλητών και αθλητριών έχει το δικό της πρόγραμμα προπονήσεως που εκτός του τέννις, προβλέπει και ειδική εκγύμναση στον στίβο και στα όργανα γυμναστικής για τα οποία διατίθεται ειδικά εξοπλισμένη αίθουσα στις εγκαταστάσεις του Α.Ο.Α.Φ. Ειδική φροντίδα καταβάλλεται ώστε οι προπονήσεις των αθλητών να μη παρακωλύουν τις σχολικές υποχρεώσεις και απασχολήσεις των.

Δ΄ Σχολή αρχαρίων Α.Ο.Α.Φ. Η Σχολή αυτή λειτουργεί από το 1970 στον Α.Ο.Α.Φ. υπό ειδικό προπονητή (Έλληνα ή Αλλοδαπό), με αποκλειστικό σκοπό την σωστή εκμάθηση του τένις. Η χρονική περίοδος λειτουργίας της Σχολής καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου και η διάρκεια της είναι δίμηνη. Στη Σχολή εγγράφονται νέοι και νέες ηλικίας από 5 έως 10 ετών. Από τους μαθητές της Σχολής επιλέγονται οι μελλοντικοί αθλητές, οι οποίοι θα στελεχώσουν τις αθλητικές ομάδες του Α.Ο.Α.Φ. Το μόνο κριτήριο για την επιλογή των αθλητών αυτών, είναι η έφεση τους στο τένις και το ήθος τους, τα οποία κρίνονται αμερόληπτα από τους προπονητές του Α.Ο.Α.Φ.

 

2. ΣΚΑΚΙ

Στον Α.Ο.Α.Φ. υπάρχουν αρκετοί και καλοί σκακιστές. Έχει ιδρυθεί τμήμα Ζατρικίου που εντάχθηκε στην Σκακιστική Ομοσπονδία Ελλάδος. Για διαφόρους λόγους το σκάκι εκτός από παρτίδες που παίζουν τα μέλη μεταξύ τους δεν αναπτύχθηκε όσο θα μπορούσε. Πάντα περιμένουμε καινούργια μέλη να πυκνώσουν τις τάξεις των σκακιστών μας και ν’ αναπτύξουν το άθλημα.

3. ΤΑΒΛΙ

Μεταξύ των δραστηριοτήτων των μελών είναι και το τάβλι. Έχει πολλούς φίλους, ενίοτε γίνονται αγώνες με έπαθλα. Τα μέλη μας χρησιμοποιούν αποκλειστικά τα αθόρυβα, που απομακρύνουν καλαισθητικά την ατμόσφαιρα καφενείου. Για το τάβλι τα μέλη μας θα χρησιμοποιούν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ το χώρο δεξιά του εντευκτηρίου.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΩΝ

1. Η είσοδος στα εντευκτήρια του ΑΟΑΦ επιτρέπεται μόνο στα μέλη, φίλους μελών και Δημότες Φιλοθέης.

2. Ο Έφορος τάξεως και απόντος αυτού, οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, επιλαμβάνεται παντός θέματος λειτουργίας του εντευκτηρίου.

3. Όλα τα μέλη οφείλουν να καταβάλλουν μετρητοίς το αντίτιμο των εδεσμάτων, ποτών, ειδών κυλικείου. Τιμοκατάλογος αυτών είναι ανηρτημένος σε εμφανές σημείο των εντευκτηρίων, εγκεκριμένος από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Το εντευκτήριο του Ομίλου μπορεί να παραχωρηθεί για δεξιώσεις, κατόπιν αιτήσεως μόνο σε μέλη. Επίσης παραχωρείται και σε άλλους φορείς, για συνεστιάσεις κλπ. μετά από απόφαση του Δ.Σ. Η αίτηση αυτή, πρέπει να υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν.

5. Τα μέλη του Ομίλου, κατά την διάρκεια της παραμονής τους στο εντευκτήριο, οφείλουν να επιδεικνύουν την αρμόζουσα ευπρέπεια και ευγένεια και να αποφεύγουν κάθε πράξη η οποία μπορεί να ενοχλήσει τους παρευρισκομένους. Η εντός του εντευκτηρίου παραμονή των μελών και των προσκεκλημένων τους προϋποθέτει ευπρεπή και κόσμια αμφίεση, ανάλογη προς τις συνθήκες και την ώρα της συγκεντρώσεως στο εντευκτήριο. Επίσης οφείλουν τα μέλη να χρησιμοποιούν τα είδη του εντευκτηρίου για το σκοπό που προορίζονται, καταβάλλοντας κάθε προσοχή και επιμέλεια για να μην υποστούν βλάβη, ή φθορά για την αποκατάσταση δε αυτών ευθύνονται προσωπικώς. Επίσης απαγορεύεται η προσκόμιση και κατανάλωση εδεσμάτων και ποτών μη αγορασθέντων από το εστιατόριο ή κυλικείο του Ομίλου. Εντός του εντευκτηρίου έχει προσδιορισθεί-οριοθετηθεί χώρος που θα χρησιμοποιείται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για εστίαση. Επίσης ο στεγασμένος χώρος πλησίον των κερκίδων που κατασκευάσθηκε πρόσφατα, θα χρησιμοποιείται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για παραμονή των μελών (σαλόνι) και για εστίαση.

6. Οι ώρες λειτουργίας του Κυλικείου - Εντευκτηρίου ορίσθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο από τις 9.30 έως τις 12.00.

7. Για κάθε παράπονο, παρατήρηση ή επιθυμία, όσον αφορά την χρήση των εντευκτηρίων, τα μέλη μπορούν να απευθυνθούν στην Έφορο Τάξεως κ. Παυλίνα Πανταζή ή στην κα Μαρία Καραναστάση, υπεύθυνη γραμματείας ή σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εφ' όσον οι ανωτέρω είναι απόντες.

8. Η παράβαση οιουδήποτε όρου των ως άνω παραγράφων παρά μέλους, μπορεί να επιφέρει την απαγόρευση της χρήσεως του εντευκτηρίου παρ’ αυτού κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου.

Για τη διοίκηση του Α.Ο.Α.Φ.

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Ν. Μήλιος Θ. Μόσχος

Logo Footer

Δάφνης & Καλλιγά, 15237 Φιλοθέη
Τηλ:210 6812557, 210 6821726, 210 6890070
info@aoaf.gr